szupervízió -

szupervízió

Személyes konzultáció

Tény, hogy gondjai mindenkinek vannak. A probléma általában ott kezdődik, ha ezeket nincs kivel megbeszélnünk. Előfordul, hogy külső, lelki segítségnyújtásra is szükségünk lehet, ha közelebb szeretnénk kerülni a probléma megoldásához. Ha ezt nem kapjuk meg, egy idő után frusztráltak leszünk, és annyira eluralkodnak rajtunk a gondok, hogy teljesítményünket teljes mértékben blokkolni fogják. Mentálhigiénés segítő szakemberként a legfőbb célom, hogy a beszélgetésekkel könnyítsek az emberek gondjain, és hozzásegítsem őket olyan megoldáshoz, ami javíthat az aktuális helyzetükön. Nálam kötetlenül beszélgethetünk bármiről, ami rányomja a bélyegét a lelki állapotodra. Melletted leszek és segítek, hogy könnyebben túljuthass a problémákon.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

tovább

Az általam tanult módszereket integrálva használom. Mindenkiben ott van a változás lehetősége. Ezt a lehetőséget segítem megtalálni biztonságot nyújtó és elfogadó légkörben.

Helyszín: Budapest, 12.kerület, Márvány utca 29.
Bejelentkezés: +3630 311 3670
bustimea@bustimeacoach.hu

tovább

Szupervízió

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztést és minőségbiztosítást nyújt a profit és nonprofit területeken egyaránt. A humán és egyéb segítőszakmákban dolgozóknak szükségük van olyan segítség igénybevételére, ahol a szakmai elakadásaikat, kapcsolati nehézségeiket tudják megfelelő módon kezelni. Eredetileg a segítő foglalkozásúak (pl. szociális munkás, pszichoterapeuta, orvos, tanár, egészségügyi dolgozó) vették igénybe, de ma már az üzleti világban a vezetők támogatásában is elterjedt, valamint az őket támogató segítők (tréner, coach, tanácsadó, szupervizor, mediátor) mentálhigiénéjét biztosítja. A szupervízió célja, hogy segítse a szupervizáltak (szupervíziót igénybe vevők) szakemberek együttműködési képességét, motiváltságukat, munkabírásukat, fejlessze empátia-képességüket, stressztűrésüket.

Egyéni szupervízió

Az egyéni szupervízió célja a különböző munkahelyeken történő problémás helyzeteknek a tisztázása. A szupervizáltak egy része segítő, terápiás vagy pedagógiai munkájához kér szupervíziót, más részük vezető pozícióban dolgozik, ahol személyes vagy szakmai korlátokba ütközik. Ebben a munkaformában csak a szupervizor és a segítséget kérő között történik interakció. „A tanácsadásnak ez a különleges formája lehetővé teszi az egyének számára, hogy a szerep ideológiájával való azonosulásukat egy kissé visszafogják, azaz világosabban lássák, hogy melyek a személyes és melyek a munkahelyi realitásból következő elemek, melyek a kliensdinamika és melyek az intézménydinamika részei.” (Pühl, Harald)

Teamszupervízió

A teamet, egy adott munkahelyen közös célon dolgozók csoportja alkotja, ahol a munkakapcsolatuk javításán és fejlesztésén szeretnének változást elérni. Amennyiben az intézményükön belül egy munkacsoportnál elakadás jelentkezik (konfliktusok, munkahelyi légkörben-, kommunikációban, irányításban, vagy döntési folyamatoknál), felmerülhet egy szupervíziós csoport felállításának lehetősége külső szakember vezetésével. Erre a szupervíziós teamre jellemző a rendszeresség, folytonosság, és hogy egy adott hierarchikus szinten zajlik. Team-szupervíziónál különböző formákról beszélhetünk:

 • Esetközpontú szupervízió, ahol a kliensekkel, ügyfelekkel, a munkából adódó konkrét témával foglalkoznak.
 • Csoportdinamikai-önismereti szupervízió, ahol a csoporton belüli interakciókkal, annak dinamikájával foglalkoznak, és ott próbálnak meg segítséget nyújtani. (Csoporton belüli konfliktusok, konkurenciától való félelmek stb.)
 • Intézményközpontú szupervízió, ahol a fókusz az intézményen belüli hierarchiára, feladatokra és belső szerepekre fókuszál.

Csoportszupervízió

A csoportszupervízióban különböző szervezetekben tevékenykedő szupervizáltak vesznek részt, akik a munkájuk során sem hierarchikus, sem munkakapcsolatban nincsenek egymással. Középpontban a szupervizált áll, annak szakmai személyisége, a munkáját végző szakember. Az érdemi munka, amely a szupervizor és a szupervizált közt zajlik, mindig konkrét esethozással történik, de szélesebb körből választ, mint az esethozó csoportoknál. A fókusz a szupervizált szakmai tevékenységére irányul. Célja a mentális egészség megőrzése, megerősítése, a szakmai kompetencia-fejlesztés és a kiégés kivédése.

Esetmegbeszélés

Az esetmegbeszélő csoportot sokan a szupervízió egyik fajtájának tekintik. Mindkét csoportmunka a segítőn/szakemberen történő segítés eszköze. Arra szolgálnak, hogy a szakember ne maradjon magára az esettel, az eset kapcsán felmerülő érzéseivel, kételyeivel, problémáival.Amíg a szupervízió kiindulási pontja a segítő, mint szakmai személyiség, az esetmegbeszélő csoport kiindulása a kliens, a kliens problémája, helyzetének jobb megértése, annak részletes és mély feltárása és az esettel történt eddigi segítő tevékenység, illetve a segítés elkövetkező időszakának, feladatainak megbeszélése. Az esetmegbeszélő csoport középpontjában tehát a kliens áll, a munka tárgyát az eset, a segítő kapcsolat képezi. Célja az eset további kreatív vezetésének elősegítése.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca és online
Bejelentkezés:
+3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

tovább

Szupervizor szakemberként rendkívül fontos számomra, hogy egy adott munkahelyi szerepre, a munkahelyi rendszerre, a szervezeti kultúrára, önreflektív módon láthasson rá egy személy vagy egy egész team, csoport. Ma egy munkahely sokkal több annál, mint a megélhetés színtere. Az ott létrejövő kapcsolatok, hierarchiák, generációs kérdések, szerepek mind befolyásolják az egyén jólétét. Fontos a kiégés megelőzése, hogy a munkatársak dolgozhassanak azzal, amivel elakadtak, illetve ami nagyon frusztrálja őket. Én magam több pozícióban is megéltem, hogy mi/ki, hogy hatott rám munkám végzése közben, és gondolkodhattam azon a szupervízió tanulási folyamatában, hogy hogyan állok tudatosan, vagy tudattalanul egy-egy szituációhoz. Önreflektív tanulással az érzelmek, gondolatok, a testi érzetek skáláján nagyobb öntudatosság is elérhető. Szupervízióban saját tapasztalataim alapján megélhettem annak a munkahelyi légkörnek a barátságos közegét is, amit egy keretekkel védelmező foglalkozás nyújthat, és az értékeink, fontos gondolataink mentén láthatjuk egymást. Szupervizorként jellemez a kreativitás, a kreatív módszerek használata, és a nehéz, terhelt helyzetek feltárása is a fejlődés érdekében. 

A szupervízió a hivatásszemélyiség gondozását, szakmai személyiség fejlesztését célozza meg. A munkáját végző ember mentális egészségvédelme, a mentális védekezőképesség (reziliencia) erősítése, kiégés megelőzés, valamint kompetenciafejlesztés zajlik egyéni vagy csoportos folyamatban.

A szupervízió gyakorlati beszélgetés. A szupervízióban tisztázódhatnak a szerepek és kapcsolatok, valamint oldódhatnak a feszültségek az egyénben és a munkakörnyezetében egyaránt.

A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll.

A szupervízióban a munkahelyi szerep (én érzéseim, tapasztalásaim, gondolataim) jelenbeli megéléseivel dolgozunk.

A kérdések, témák az egyén és kliense (ügyfelei), munkatársai, vezetője, illetve a szervezet (amiben dolgozik) kontextusában vizsgálandók.

A szupervizor feladata, hogy biztonságos teret teremtsen meg, amelyben a teamtagok átélhetik szorongás nélkül azt, hogy szabadon, kreatív jelenléttel dolgozhatják fel feltorlódott frusztrációjukat, meghasonlottsággal teli érzéseiket, dilemmáikat. De ez vonatkozhat az örömre is, a megélt sikerekre egyaránt. Az egyén, vagy a team biztonságérzetének megteremtése után a szupervizált a tanulás által önmaga dolgozhatja ki azokat a funkciókat, melyekkel szabadon megélheti egyediségét, a konfliktusok nyíltabb kezelését. Tudatosíthatja, hogy a kapcsolati rendszere milyen hatást gyakorol önmagára.

A tanulási folyamatban – kinek-kinek tanulási stílusa szerint – kipróbálható, kamatoztatható és beépíthető a munkahelyi működésbe mindaz, amit a közös tapasztalatszerzés táplál.

A szupervízió formái:

Egyéni szupervízió.

Csoportszupervízió – nem együtt dolgozó csapat tagjairól van szó, hanem egymásnak akár idegen csoporttagok, vagy egy cégen belül más-más részlegből érkezők.

Teamszupervízió – együtt dolgozó munkahelyi team tagjai.

A szupervízió felülnézetből segíti a problémákra való rálátást, eltávolodva az adott szituációtól.  A szupervizor kerettartásával, jelenlétével, kérdéseivel segíti a folyamatot, és az egyén, vagy a csoport tanulását abban, hogy rálásson önmaga működésére, illetve képes legyen önmagáról megfogalmazni megéléseket: érzelmi állapotot, vagy gondolatokat (reflektív tanulás).

Egyfajta tanulási tér alakul ki, eltávolodva a konkrét helyzettől, de oda folyamatosan visszacsatolva. A konkrét helyzetet az esethozó kérdéséből bontjuk ki. A fókusz mindig az esethozón, az Ő munkahelyi szerepén van.

szupervízió egyének, csoportok és szervezetek fejlődését szolgálja.

Ha Ön vezető.

Egykori vezetőként van tapasztalatom arról, hogy mennyi kihívással és a készségek sokszínű, olykor próbára tevő használatával járnak az operatív feladatok teljesítései, illetve a munkahelyi kollektíva, mint rendszer koordinálása, az eredmények elérése, és a dolgozók támogatása. Ezekben a coaching alapú szupervíziós folyamatokban a vezetői készségek fejlesztése, megélt helyzetekkel kapcsolatos önismeretszerzés, a kommunikáció fejlesztése történik. A vezetői magányosság megélése kapcsán mentális támogatást, stresszkezelést, illetve az érzelmi intelligencia elmélyültebb működését élhetik meg a vezetők.

Ha Ön jövőbeni megrendelője a szupervíziós folyamatnak.

Miért érdemes a szupervíziót választania?

 • Külső szakember jelenlétével a team megkönnyítheti és inspirálhatja a mindennapi munkatársi kapcsolatok dinamizmusát a belső működés megértésével.
 • A munkatársak stresszmentesebben végezhetik munkájukat.
 • Az egyén, vagy team tanul/együtt tanul arról, hogy mik hatnak rájuk a munkájuk során, és ez milyen terhekkel, kihívásokkal jár.
 • Fejleszti, hatékonyabbá teszi a kommunikációt.
 • Van idő és tér arra cégénél, hogy a dolgozók saját magukkal foglalkozzanak, és fejlődjön szakmai személyiségük.
 • Segítheti a konfliktusok feltárását, kiegyensúlyozottabb kezelését.
 • Van tér és idő arra, hogy a pozitív megéléseket, eredményeiket, sikereiket megéljék a munkatársak.
 • A szupervízió hat a kiégés megelőzésre, új kapaszkodók megtalálására a munkában, amely hathat a motivációra is.

A szupervízió egy folyamat, amely 1,5- 3 órás alkalmakból áll. (2-4 szupervíziós óra). Minimum annyi ülést érdemes tervezni, ahány csoporttag/teamtag van + 2 alkalom (nyitó-záró ülés).

A szupervíziós üléseken ajánlott (de lehetőség mindenképp van rá) azon vezető/leader részvétele, aki benne van a munkafolyamatokban, és nem munkáltatója egy teamnek.

A szupervízió helyszíne lehet a dolgozók munkahelye, ugyanakkor külső helyszín is.

Bejelentkezés: +3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

tovább

Online konzultáció

Nincs olyan ember, akinek manapság ne lennének nyomasztó, stresszes pillanatai. A többség ezekkel a helyzetekkel nem tud megfelelően megküzdeni, így ezek hatására előbb vagy utóbb erőteljes szorongás, állandó diszkomfort érzet léphet fel. Ilyenkor nem szégyen külső segítséget kérni egy mentálhigiénés szakembertől, ugyanis többek között az ilyen szituációk megoldásában tud segítséget nyújtani.Egy mentálhigiénés szakember tisztában van pozíciójának felelősségével, és azzal, hogy érzékeny emberek keresik fel őt, ezért olyan segítő beszélgetéseken keresztül igyekszik feltárni a kliens lelkét, amelyek később irányt mutatnak a probléma forrásához és annak megoldásához. Így újra visszatérhetsz a lelki harmóniádhoz.

Helyszín: online
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

tovább

Az általam tanult módszereket integrálva használom. Mindenkiben ott van a változás lehetősége. Ezt a lehetőséget segítem megtalálni biztonságot nyújtó és elfogadó légkörben.

Helyszín: online
Bejelentkezés: +3630 311 3670
bustimea@bustimeacoach.hu

tovább

Hella Ildikó vagyok, pedagógus és segítő. A coaching, a kineziológia, a korszakos ábra és saját tapasztalatok, valamint ügyfeleim tapasztalatai alapján segítek, mert semmi nem megy egyedül. A coach képzésen a rendszerállítást mint eszközt tanultuk, és mivel nagyon megfogott, most tanulom a családállítást. Hitvallásom, hogy mindenkiben megvan a saját megoldása, csak segíteni kell önmagában megtalálni. Megértő, ítéletmentes légkört ígérek.

Ára: 9 000 Ft. / alkalom
Helyszín: online
Bejelentkezés: +3630 330 2206
ildicoach77@gmail.com

tovább

Az egyéni konzultáció mellett megkereshetnek páros helyzetekből adódó problémákkal is: szülő-gyerek kapcsolatok (felnőtt „gyerek” esetén is), testvéri kapcsolatok tisztázása, párkapcsolati konfliktusok esetén is.Kiemelt szerepet kapnak munkámban a pedagógusok és segítő szakemberek. Mefelelő létszám esetén számukra Bálint csoportot indítok. Minden évben két alkalommal indítok MBCT tanfolyamot.Foglalkozom meditáció otthoni gyakorlásának támogatásával, ideológiamentes keretek között. Ennek alapja lehet az autogén tréning vagy a mindfulness.

Bejelentkezés: +3630 966 0439
sarodyv@t-online.hu

tovább