Kaló Attila -

Kaló Attila

Kaló Attila
szupervizor, család-rendszer terapeuta, mediátor

Hivatásomban a célom az, hogy az emberek minél közelebb kerülhessenek önmaguk és kapcsolataik megértéséhez a magánéletükben és a szakmai életükben egyaránt. Ehhez a tudásomon kívül a nyitott, biztonságot teremtő és empatikus személyiségem, sokszínű módszereket alkalmazó eszköztáram van mellettem útitársul.

Legyen szó családi és párkapcsolatok támogatásáról, vagy nonprofit és kkv/multinacionális szektor szakmai szereplőinek fejlesztéséről, a mentális immunrendszer erősítéséről (reziliencia): önazonossággal és a felmerülő helyzetekben az emberek mellé állásával tudok garanciát teremteni a lehetőségekre, utak megtalálására a hivatásom gyakorlásával.

Témáim: munkahelyi szerep, szakmai személyiségfejlesztés, kiégés megelőzés, pszichés megküzdés erősítése (reziliencia),  stresszkezelés, csapatépítő tréning, párkapcsolati problémák, konfliktusok, bizalmi válság a kapcsolatban, családi konfliktusok, életkrízisek és paranormatív krízisek feldolgozása családterápiás konzultációban, családi és párkapcsolati kommunikáció.

Általam körüljárt területek, tapasztalatok: családterápia/családkonzultáció, párterápiás konzultáció, családi és közösségi mediáció, pszichodráma, családsegítés, sokproblémás családok-krízisintervenció, empowerment, művészetterápia, gyászfeldolgozás, szervezetfejlesztés, szupervízió, vezetői coaching, addikciók, hajléktalanellátás, szociális menedzsment.

Szakmai szervezeti tagságok: A Magyar Családterápiás Egyesület, a Család-rendszer Terápiás Műhely, A Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társaságának, és a Magyar Coach Szövetségnek vagyok a tagja.

Témák:
hivatás, párkapcsolat, kiégés, kommunikáció, konfliktuskezelés, válás, stressz, reziliencia, házasság, elakadás, család, életközép-válság, gyerek, kamaszok, önismeret, függőség, vezetőfejlesztés, tréning, közvetítés, mediáció, szupervízió
Helyszínek:
Budapest, 13. kerület
Végzettség:

Család-rendszer terapeuta oklevél CsRT (tanácsadó munkaforma)
Mediátor (konfliktuskezelő, közvetítő szakember) Mediare Intézet
MCSE családterapeuta képzés elméleti és módszertani képzés, szupervízió, továbbképzések
Szervezetfejlesztés és vezetéselméleti ismeretek NLP Intézet
Pszichodráma önismereti csoportok Magyar Pszichodráma Egyesület kiképző csoportjai
Szociális ágazati mester – vezető Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szupervizor Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet
Szakvizsgázott szociális szakember szakvizsga, Wesley János Lelkészképző Főiskola

Elérhetőség:

+3630 608 6874
mail@kaloattila.hu
kaloattila.hu
facebook.com/kapcsolatok.kaloattila
Budapest 13., Jászai Mari tér 4.

Kínálat

Személyes konzultáció
Téma: hivatás, párkapcsolat, kiégés, kommunikáció, konfliktuskezelés, válás, stressz, reziliencia, házasság, elakadás, család, életközép-válság, gyerek, kamaszok, önismeret, függőség, vezetőfejlesztés, tréning

Segítő hivatásomat 12 évvel ezelőtt kezdtem el gyakorolni. Olyan sorsokkal, krízisekkel, sérülésekkel, családok és egyének nélkülözésével, összetett konfliktusaival találkoztam, melyek elmélyülten értették meg velem az emberi kapcsolatok természetét, sajátos dinamikáját, energiáit és korlátait egyaránt.

Szociális munkásként, majd szakvizsgázott és egyetemi menedzserképzésen végzett vezetőként a szociális ágazatban több, mint egy évtizedet dolgoztam, miközben képződtem is. Ezzel a kettős tapasztalatszerzéssel élhettem, amivel az embereknek a problémáit átlátom, őket kísérem megoldásaik felé. Korábban szociális/gyermekjóléti intézmény szakmai vezetőjeként, intézményvezetőjeként a segítő hivatású szakemberekből álló team vezetésével, a szakmai együtt gondolkodással, szerveztem a munkát, edzettem kollégáimat arra, hogy mik azok a finomhangolások, azok a lépések, amiket mindenképp szükséges beépítetnünk a saját szakmai fejlődéshez. Közös munka volt ez abban, hogy embertársainknak hogyan nyújtsunk támogatást a problémáikból való kilábaláshoz, környezetükkel való kapcsolatuk harmonizálásához.

Család- és párterápiás szakemberként a konzultációk során a képzettségeimmel és tapasztalatommal a családi és párkapcsolatok minőségének javulásáért, lehetőség szerint a diszfunkcióinak enyhítéséért, megszűnéséért dolgozom tanácsadói munkaformában.

Ennek a szakmának kiképződése, hosszú (hatéves) önismereti folyamata hatott rám a leginkább. A rendszerszemlélet, a tudatos és tudattalan kapcsolódások, a változások, egyensúlytalanságok már gyakorlati munkámban is magyarázatul szolgáltak családi és párkapcsolatok megértése közben arra, hogy megannyi élettörténet, mondat, kimondatlanság van hatással az életünkre, s egy nagy feladattá alakul, hogy annak megfeleljünk, vagy hogyan tudjuk elhagyni azokat. Szakmai munkámat hazai képzőimen kívül nagyban befolyásolták olyan külföldön praktizáló szakemberek, többek között, mint Reinhard Krüger, Gáspár György, Monica McGoldrick, Sue Johnson, akikkel a mélyebb bugyrokba, teljesen új megközelítésekbe láttam bele. Ilyenek a testvérkapcsolatok, az érzelmek vizsgálata, cirkulálása, a pszichodráma, mint eszköz, az egyéni, vagy páros munkában, az imágó terápia, vagy a genogram sokszínű használata.

Helyszín: Budapest 13., Jászai Mari tér 4.
Bejelentkezés: +3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

Személyes páros konzultáció
Téma: család, gyerek, házasság, kamaszok, konfliktuskezelés, kommunikáció, párkapcsolat, válás

Család- és párterápiás szakemberként a konzultációk során a képzettségeimmel és tapasztalatommal a családi és párkapcsolatok minőségének javulásáért, lehetőség szerint a diszfunkcióinak enyhítéséért, megszűnéséért dolgozom tanácsadói munkaformában.

Ennek a szakmának kiképződése, hosszú (hatéves) önismereti folyamata hatott rám a leginkább. A rendszerszemlélet, a tudatos és tudattalan kapcsolódások, a változások, egyensúlytalanságok már gyakorlati munkámban is magyarázatul szolgáltak családi és párkapcsolatok megértése közben arra, hogy megannyi élettörténet, mondat, kimondatlanság van hatással az életünkre, s egy nagy feladattá alakul, hogy annak megfeleljünk, vagy hogyan tudjuk elhagyni azokat. Szakmai munkámat hazai képzőimen kívül nagyban befolyásolták olyan külföldön praktizáló szakemberek, többek között, mint Reinhard Krüger, Gáspár György, Monica McGoldrick, Sue Johnson, akikkel a mélyebb bugyrokba, teljesen új megközelítésekbe láttam bele. Ilyenek a testvérkapcsolatok, az érzelmek vizsgálata, cirkulálása, a pszichodráma, mint eszköz, az egyéni, vagy páros munkában, az imágó terápia, vagy a genogram sokszínű használata.

A család- és párterápiás konzultációs munka mellett mediációval, vagyis az érzelmileg elszigetelődött, vitás felek konfliktusainak nyerő-nyerő pozícióját, érdekeinek, szükségleteinek kimunkálását segítem elérni, támogatni.

Helyszín: Budapest 13., Jászai Mari tér 4.
Bejelentkezés: +3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

Mediáció
Téma: konfliktuskezelés, közvetítés, mediáció

A család- és párterápiás konzultációs munka mellett mediációval, vagyis az érzelmileg elszigetelődött, vitás felek konfliktusainak nyerő-nyerő pozícióját, érdekeinek, szükségleteinek kimunkálását segítem elérni, támogatni.

Helyszín: Budapest 13., Jászai Mari tér 4.
Bejelentkezés: +3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

Szupervízió
Téma: szupervízió, tréning, vezetőfejlesztés

Szupervizor szakemberként rendkívül fontos számomra, hogy egy adott munkahelyi szerepre, a munkahelyi rendszerre, a szervezeti kultúrára, önreflektív módon láthasson rá egy személy vagy egy egész team, csoport. Ma egy munkahely sokkal több annál, mint a megélhetés színtere. Az ott létrejövő kapcsolatok, hierarchiák, generációs kérdések, szerepek mind befolyásolják az egyén jólétét. Fontos a kiégés megelőzése, hogy a munkatársak dolgozhassanak azzal, amivel elakadtak, illetve ami nagyon frusztrálja őket. Én magam több pozícióban is megéltem, hogy mi/ki, hogy hatott rám munkám végzése közben, és gondolkodhattam azon a szupervízió tanulási folyamatában, hogy hogyan állok tudatosan, vagy tudattalanul egy-egy szituációhoz. Önreflektív tanulással az érzelmek, gondolatok, a testi érzetek skáláján nagyobb öntudatosság is elérhető. Szupervízióban saját tapasztalataim alapján megélhettem annak a munkahelyi légkörnek a barátságos közegét is, amit egy keretekkel védelmező foglalkozás nyújthat, és az értékeink, fontos gondolataink mentén láthatjuk egymást. Szupervizorként jellemez a kreativitás, a kreatív módszerek használata, és a nehéz, terhelt helyzetek feltárása is a fejlődés érdekében. 

A szupervízió a hivatásszemélyiség gondozását, szakmai személyiség fejlesztését célozza meg. A munkáját végző ember mentális egészségvédelme, a mentális védekezőképesség (reziliencia) erősítése, kiégés megelőzés, valamint kompetenciafejlesztés zajlik egyéni vagy csoportos folyamatban.

A szupervízió gyakorlati beszélgetés. A szupervízióban tisztázódhatnak a szerepek és kapcsolatok, valamint oldódhatnak a feszültségek az egyénben és a munkakörnyezetében egyaránt.

A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll.

A szupervízióban a munkahelyi szerep (én érzéseim, tapasztalásaim, gondolataim) jelenbeli megéléseivel dolgozunk.

A kérdések, témák az egyén és kliense (ügyfelei), munkatársai, vezetője, illetve a szervezet (amiben dolgozik) kontextusában vizsgálandók.

A szupervizor feladata, hogy biztonságos teret teremtsen meg, amelyben a teamtagok átélhetik szorongás nélkül azt, hogy szabadon, kreatív jelenléttel dolgozhatják fel feltorlódott frusztrációjukat, meghasonlottsággal teli érzéseiket, dilemmáikat. De ez vonatkozhat az örömre is, a megélt sikerekre egyaránt. Az egyén, vagy a team biztonságérzetének megteremtése után a szupervizált a tanulás által önmaga dolgozhatja ki azokat a funkciókat, melyekkel szabadon megélheti egyediségét, a konfliktusok nyíltabb kezelését. Tudatosíthatja, hogy a kapcsolati rendszere milyen hatást gyakorol önmagára.

A tanulási folyamatban – kinek-kinek tanulási stílusa szerint – kipróbálható, kamatoztatható és beépíthető a munkahelyi működésbe mindaz, amit a közös tapasztalatszerzés táplál.

A szupervízió formái:

Egyéni szupervízió.

Csoportszupervízió – nem együtt dolgozó csapat tagjairól van szó, hanem egymásnak akár idegen csoporttagok, vagy egy cégen belül más-más részlegből érkezők.

Teamszupervízió – együtt dolgozó munkahelyi team tagjai.

A szupervízió felülnézetből segíti a problémákra való rálátást, eltávolodva az adott szituációtól.  A szupervizor kerettartásával, jelenlétével, kérdéseivel segíti a folyamatot, és az egyén, vagy a csoport tanulását abban, hogy rálásson önmaga működésére, illetve képes legyen önmagáról megfogalmazni megéléseket: érzelmi állapotot, vagy gondolatokat (reflektív tanulás).

Egyfajta tanulási tér alakul ki, eltávolodva a konkrét helyzettől, de oda folyamatosan visszacsatolva. A konkrét helyzetet az esethozó kérdéséből bontjuk ki. A fókusz mindig az esethozón, az Ő munkahelyi szerepén van.

szupervízió egyének, csoportok és szervezetek fejlődését szolgálja.

Ha Ön vezető.

Egykori vezetőként van tapasztalatom arról, hogy mennyi kihívással és a készségek sokszínű, olykor próbára tevő használatával járnak az operatív feladatok teljesítései, illetve a munkahelyi kollektíva, mint rendszer koordinálása, az eredmények elérése, és a dolgozók támogatása. Ezekben a coaching alapú szupervíziós folyamatokban a vezetői készségek fejlesztése, megélt helyzetekkel kapcsolatos önismeretszerzés, a kommunikáció fejlesztése történik. A vezetői magányosság megélése kapcsán mentális támogatást, stresszkezelést, illetve az érzelmi intelligencia elmélyültebb működését élhetik meg a vezetők.

Ha Ön jövőbeni megrendelője a szupervíziós folyamatnak.

Miért érdemes a szupervíziót választania?

  • Külső szakember jelenlétével a team megkönnyítheti és inspirálhatja a mindennapi munkatársi kapcsolatok dinamizmusát a belső működés megértésével.
  • A munkatársak stresszmentesebben végezhetik munkájukat.
  • Az egyén, vagy team tanul/együtt tanul arról, hogy mik hatnak rájuk a munkájuk során, és ez milyen terhekkel, kihívásokkal jár.
  • Fejleszti, hatékonyabbá teszi a kommunikációt.
  • Van idő és tér arra cégénél, hogy a dolgozók saját magukkal foglalkozzanak, és fejlődjön szakmai személyiségük.
  • Segítheti a konfliktusok feltárását, kiegyensúlyozottabb kezelését.
  • Van tér és idő arra, hogy a pozitív megéléseket, eredményeiket, sikereiket megéljék a munkatársak.
  • A szupervízió hat a kiégés megelőzésre, új kapaszkodók megtalálására a munkában, amely hathat a motivációra is.

A szupervízió egy folyamat, amely 1,5- 3 órás alkalmakból áll. (2-4 szupervíziós óra). Minimum annyi ülést érdemes tervezni, ahány csoporttag/teamtag van + 2 alkalom (nyitó-záró ülés).

A szupervíziós üléseken ajánlott (de lehetőség mindenképp van rá) azon vezető/leader részvétele, aki benne van a munkafolyamatokban, és nem munkáltatója egy teamnek.

A szupervízió helyszíne lehet a dolgozók munkahelye, ugyanakkor külső helyszín is.

Bejelentkezés: +3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

Online konzultáció
Téma: hivatás

Online szupervízió egészségügyi és szociális szakdolgozók számára.

+3630 608 6874
mail@kaloattila.hu

Csoportok

Témák: szupervízió
Időpont: 1600646400
Helyszín: Veresegyház, Budapest és Online
Ára:
A szupervízió szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás. A munkáját végző ember mentális egészségvédelme, a reziliens magatartás, vagyis a változásokhoz való legrugalmasabb alkalmazkodás kialakítása, kiégés megelőzés zajlik az egyéni tapasztalatok megosztásával önreflektív módon. Fókuszban a szakmai én.   Miért válaszd a szupervíziót, mint szakmai önismereti csoportot?   ?Megoszthatod munkahelyi feszültségeidet (amik vezetőddel, munkatársaiddal,…