Balanyi Attila -

Balanyi Attila

Balanyi Attila
szupervizor, mentálhigiénés és HR szakember, neurofeedback tréner

Élethivatásként fogalmazódott meg bennem, hogy olyan emberek segítségére legyek, akik az önmagukban rejlő vagy azon túlmutató problémákkal küzdenek. Szeretném segíteni Őket a boldogulásuk felé vezető út megtalálásában. Ehhez segítséget nyújtanak számomra a szupervizori, mentálhigiénés és neurofeedback területén végzett tanulmányaim és tapasztalataim. Különösen közel áll hozzám a neurofeedback tréneri munka, ami nem csak önállóan, hanem akár a személyes beszélgetések kiegészítéseként is nagyban hozzájárulhat a lelki egészség ápolásához az által, hogy edzi agyunkat, érzelmi és értelmi központunkat.

Témák:
alkohol függőség, család, egyensúly, elakadás, életközép-válság, életmód, érzelmi jóllét, függőség, házasság, hivatás, játékszenvedély, kapcsolat-függőség, kiégés, kommunikáció, konfliktuskezelés, megelőzés, önismeret, önszeretet, párkapcsolat, spiritualitás, stressz, szupervízió, testi-lelki harmónia, testi tünetek (önismereti okai), tréning, vezetőfejlesztés, neurofeedback, válsághelyzet, krízis
Helyszínek:
Kecskemét
Online
Végzettség:

Szupervizor – Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest Pszichológiai Intézet
Mentálhigiénés szakember – Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest Pszichológiai Intézet
Személyügyi szervező – Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs
Neurofeedback tréner, Relaxáció és EEG visszacsatolás – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest
Neurofeedback/EEG-Biofeedback tréner – EEG Info / BEE Medic GmbH, Singen, Germany
NLP – NLPt practitioner (kommunikáció) – NLP Hungária Kft., Budapest

Kínálat

Személyes konzultáció
Téma: alkohol függőség, család, egyensúly, elakadás, életközép-válság, életmód, érzelmi jóllét, függőség, házasság, hivatás, játékszenvedély, kapcsolat-függőség, kiégés, kommunikáció, konfliktuskezelés, megelőzés, önismeret, önszeretet, párkapcsolat, spiritualitás, stressz, szupervízió, testi-lelki harmónia, testi tünetek (önismereti okai), tréning, vezetőfejlesztés, neurofeedback

Tény, hogy gondjai mindenkinek vannak. A probléma általában ott kezdődik, ha ezeket nincs kivel megbeszélnünk. Előfordul, hogy külső, lelki segítségnyújtásra is szükségünk lehet, ha közelebb szeretnénk kerülni a probléma megoldásához. Ha ezt nem kapjuk meg, egy idő után frusztráltak leszünk, és annyira eluralkodnak rajtunk a gondok, hogy teljesítményünket teljes mértékben blokkolni fogják. Mentálhigiénés segítő szakemberként a legfőbb célom, hogy a beszélgetésekkel könnyítsek az emberek gondjain, és hozzásegítsem őket olyan megoldáshoz, ami javíthat az aktuális helyzetükön. Nálam kötetlenül beszélgethetünk bármiről, ami rányomja a bélyegét a lelki állapotodra. Melletted leszek és segítek, hogy könnyebben túljuthass a problémákon.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

Személyes konzultáció
Téma: neurofeedback

A neurofeedback egy speciális agyhullám tréning, amivel az idegrendszeri alapú és pszichés rendellenességeket tudjuk kezelni EEG készülék használatával. Működési elve nagyon egyszerű. Különböző korképeknél az agyhullám mintázatban eltérést tapasztalhatunk. A tréning segítségével ezen tüneteket az agy önmaga képes korrigálni, elérve az agytevékenység optimális működését. Az újra hangolt agy képes hatékonyan működni, ez által a nem kívánt tünetek csökkennek, megszűnnek. A neurofeedback tréninggel azokat a problémákat tudjuk kezelni, melyeket agyunk nem képes önállóan, visszajelzés nélkül szabályozni. Ilyen például a szorongás-depresszió, figyelemhiány, viselkedési zavarok, alvászavar, migrén, érzelmi zavarok stb. Segít a gyermekek tanulási nehézségeinek javításánál, a “hiperaktivitás” csökkentésénél, de agyi sérülésnek és mentális problémáknak a kezeléséhez, kiegészítéséhez egyaránt alkalmazható. Emellett a koncentráció javítására, relaxációs tréningre is kiváló.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

Tréning
Téma: vezetőfejlesztés

Vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy felemésztik a problémák, azonban nem mer segítséget kérni, mert rossz tapasztalatai vannak, vagy azért, mert szégyelli, hogy nem tud egyedül megküzdeni a felmerülő kihívásokkal. Ha Te is ilyen helyzetben vagy, ne szégyelld, ugyanis az életben bármikor, bárkivel adódhat olyan szituáció, amikor elbizonytalanodik, és külső, objektív rálátásra van szüksége a továbblépéshez. Többek között ilyen és ehhez hasonló helyzetekben adhat segítő kezet a mentálhigiénés szakember.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca és online
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

Szupervízió
Téma: szupervízió, vezetőfejlesztés, válsághelyzet, krízis, kommunikáció, konfliktuskezelés, kiégés, hivatás

A szupervízió szakmai személyiségfejlesztést és minőségbiztosítást nyújt a profit és nonprofit területeken egyaránt. A humán és egyéb segítőszakmákban dolgozóknak szükségük van olyan segítség igénybevételére, ahol a szakmai elakadásaikat, kapcsolati nehézségeiket tudják megfelelő módon kezelni. Eredetileg a segítő foglalkozásúak (pl. szociális munkás, pszichoterapeuta, orvos, tanár, egészségügyi dolgozó) vették igénybe, de ma már az üzleti világban a vezetők támogatásában is elterjedt, valamint az őket támogató segítők (tréner, coach, tanácsadó, szupervizor, mediátor) mentálhigiénéjét biztosítja. A szupervízió célja, hogy segítse a szupervizáltak (szupervíziót igénybe vevők) szakemberek együttműködési képességét, motiváltságukat, munkabírásukat, fejlessze empátia-képességüket, stressztűrésüket.

Egyéni szupervízió

Az egyéni szupervízió célja a különböző munkahelyeken történő problémás helyzeteknek a tisztázása. A szupervizáltak egy része segítő, terápiás vagy pedagógiai munkájához kér szupervíziót, más részük vezető pozícióban dolgozik, ahol személyes vagy szakmai korlátokba ütközik. Ebben a munkaformában csak a szupervizor és a segítséget kérő között történik interakció. „A tanácsadásnak ez a különleges formája lehetővé teszi az egyének számára, hogy a szerep ideológiájával való azonosulásukat egy kissé visszafogják, azaz világosabban lássák, hogy melyek a személyes és melyek a munkahelyi realitásból következő elemek, melyek a kliensdinamika és melyek az intézménydinamika részei.” (Pühl, Harald)

Teamszupervízió

A teamet, egy adott munkahelyen közös célon dolgozók csoportja alkotja, ahol a munkakapcsolatuk javításán és fejlesztésén szeretnének változást elérni. Amennyiben az intézményükön belül egy munkacsoportnál elakadás jelentkezik (konfliktusok, munkahelyi légkörben-, kommunikációban, irányításban, vagy döntési folyamatoknál), felmerülhet egy szupervíziós csoport felállításának lehetősége külső szakember vezetésével. Erre a szupervíziós teamre jellemző a rendszeresség, folytonosság, és hogy egy adott hierarchikus szinten zajlik. Team-szupervíziónál különböző formákról beszélhetünk:

  • Esetközpontú szupervízió, ahol a kliensekkel, ügyfelekkel, a munkából adódó konkrét témával foglalkoznak.
  • Csoportdinamikai-önismereti szupervízió, ahol a csoporton belüli interakciókkal, annak dinamikájával foglalkoznak, és ott próbálnak meg segítséget nyújtani. (Csoporton belüli konfliktusok, konkurenciától való félelmek stb.)
  • Intézményközpontú szupervízió, ahol a fókusz az intézményen belüli hierarchiára, feladatokra és belső szerepekre fókuszál.

Csoportszupervízió

A csoportszupervízióban különböző szervezetekben tevékenykedő szupervizáltak vesznek részt, akik a munkájuk során sem hierarchikus, sem munkakapcsolatban nincsenek egymással. Középpontban a szupervizált áll, annak szakmai személyisége, a munkáját végző szakember. Az érdemi munka, amely a szupervizor és a szupervizált közt zajlik, mindig konkrét esethozással történik, de szélesebb körből választ, mint az esethozó csoportoknál. A fókusz a szupervizált szakmai tevékenységére irányul. Célja a mentális egészség megőrzése, megerősítése, a szakmai kompetencia-fejlesztés és a kiégés kivédése.

Esetmegbeszélés

Az esetmegbeszélő csoportot sokan a szupervízió egyik fajtájának tekintik. Mindkét csoportmunka a segítőn/szakemberen történő segítés eszköze. Arra szolgálnak, hogy a szakember ne maradjon magára az esettel, az eset kapcsán felmerülő érzéseivel, kételyeivel, problémáival.Amíg a szupervízió kiindulási pontja a segítő, mint szakmai személyiség, az esetmegbeszélő csoport kiindulása a kliens, a kliens problémája, helyzetének jobb megértése, annak részletes és mély feltárása és az esettel történt eddigi segítő tevékenység, illetve a segítés elkövetkező időszakának, feladatainak megbeszélése. Az esetmegbeszélő csoport középpontjában tehát a kliens áll, a munka tárgyát az eset, a segítő kapcsolat képezi. Célja az eset további kreatív vezetésének elősegítése.

Helyszín: Kecskemét, Cserép utca és online
Bejelentkezés:
+3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com

Online konzultáció
Téma: alkohol függőség, család, egyensúly, elakadás, életközép-válság, életmód, függőség, hivatás, játékszenvedély, kapcsolat-függőség, kiégés, kommunikáció, konfliktuskezelés, megelőzés, önismeret, önszeretet, spiritualitás, stressz, szupervízió, testi tünetek (önismereti okai), testi-lelki harmónia, vezetőfejlesztés

Nincs olyan ember, akinek manapság ne lennének nyomasztó, stresszes pillanatai. A többség ezekkel a helyzetekkel nem tud megfelelően megküzdeni, így ezek hatására előbb vagy utóbb erőteljes szorongás, állandó diszkomfort érzet léphet fel. Ilyenkor nem szégyen külső segítséget kérni egy mentálhigiénés szakembertől, ugyanis többek között az ilyen szituációk megoldásában tud segítséget nyújtani.Egy mentálhigiénés szakember tisztában van pozíciójának felelősségével, és azzal, hogy érzékeny emberek keresik fel őt, ezért olyan segítő beszélgetéseken keresztül igyekszik feltárni a kliens lelkét, amelyek később irányt mutatnak a probléma forrásához és annak megoldásához. Így újra visszatérhetsz a lelki harmóniádhoz.

Helyszín: online
Bejelentkezés: +3620 945 9492
attila.balanyi@gmail.com