Hogyan vigasztaljuk meg a gyereket? -

Hogyan vigasztaljuk meg a gyereket?

Hogyan vigasztaljuk meg a gyereket?
Időpont: 1585319400
Helyszín: 1133 Budapest, Szent István park 16. 1-es kapucsengő
Témák: veszteség, gyász

Veszteség és gyász feldolgozásának elősegítése, támogatása az iskolában

A Napfogyatkozás Egyesület felvételt hirdet

Hogyan vigasztaljuk meg a gyereket? – veszteség és gyász feldolgozásának elősegítése, támogatása az iskolában akkreditált pedagógus továbbképzésre általános és középiskolai pedagógusok valamint felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára

A továbbképzés pedagógusok számára akkreditált, pontértéke: 30 pont

A képzés időpontja:
2020. március 27. 14:30-18:00
2020. március 28. 9:00-18:30
2020. április 17. 14:30-18:00
2020. április 18. 9:00-18:30

Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

Jelentkezni az űrlap kitöltésével illetve az alábbi email címen lehet: marta.szabo@gmail.com

A pedagógus miközben tanítja a gyerekeket, meghallgatja őket, játszik velük, segít nekik, elkerülhetetlenül találkozik a gyermek illetve a környezete veszteségeivel, gyászával, azok hatásaival, egy haláleset, válás, súlyos betegség, hirtelen költözés kapcsán. Ahogyan ezekben a helyzetekben jelen van, reagál, döntően befolyásolhatja a folyamatot és fontos mintaként is szolgálhat. Alapvetően az empátiájára és saját tapasztalataira építve nyújt támaszt, ami fontos, de közben bizonytalan, feszült, mert hiányosak az ismeretei arról, mire figyeljen, mi az, ami természetes a gyermek, a család, a közösség folyamatában, mi az, amire szüksége lehet a gyermeknek, mikor és milyen segítséget kaphat a gyermek, a közösség vagy akár a pedagógus.

A gyakorlatorientált képzésen a pedagógusok megismerik a veszteségekhez kapcsolódó gyász folyamatát, ezek életkori jellegzetességeit a gyermekek egyes korosztályainál. Emellett pedig konkrét, valódi iskolai helyzetekben alkalmazható kommunikációs technikákat, strukturális módszereket sajátítanak el, saját egyedi helyzetükhöz, tapasztalataikhoz, tanítási attitűdjükhöz igazítva ezeket.

A képzés főbb tartalmi elemei:
– A pedagógusok megismerik a gyász- és veszteségfeldolgozás folyamatának általános jellemzőit, sokszínűségét, és ezeknek a speciális jegyeit a kisiskolás kortól a késő kamaszkorig.
– Megismerik a feldolgozást, a kapcsolódó érzelmek megjelenítését, elfogadását támogató kommunikációs, strukturális és egyéb eszközöket, gyakorlatot szereznek ezek alkalmazásában.
– Megismerik a szakemberi segítség szükségességének jeleit, és hogy milyen lehetőségeik vannak az érintetteknek.
– Megvizsgálják, hogy a tanult elméletet és gyakorlatokat miként építhetik be mindennapi munkájukba preventív jelleggel, vagy más érzelmileg megterhelő helyzetekben alkalmazva, ezzel támogatva saját lelki egészségük megőrzését is.

Forrás és további információ: Napfogyatkozás Egyesület